NĚCO PRO ABSTINENTY

HROZNOVÉ MOŠTY

BÍLÝ HROZNOVÝ MOŠT

obj. 3,0 l

ČERVENÝ HROZNOVÝ MOŠT

obj. 3,0 l

Všechna vína plněna vinohradníkem Karlem Pilařem