Vinný sklep Bořetice

Vinný sklep Bořetice

Kde se víno pije, tam se dobře žije

Historie vinného sklepa

Vinný sklep byl postaven v 60 letech minulého století. Do součastné podoby byl zrekonstruován v roce 2013.

 

posezení ve vinném sklepě posezení ve vinném sklepě

Tradiční malé rodinné vinařství

Původní majitel bal děda Karel Pilař a následně jeho syn Jaroslav. Nyní pokračovatelem rodiné tradice zůstává vnuk Karel Pilař, který v rámci rodiného vinařství hospodaří na cca jednom ha vinic: V tratích, Veselá a Kopečky.


Vinařství Karel Pilař

Naše vinařství a sklep se nachází ve vinařské obci Bořetice, která je známá jako vesnice roku 2005, ale také díky recestické Svobodné spolkové republiky Kraví hora.

Sklepová vesnička za Bořeticemi zvaná Kraví hora je územím Svobodné spolkové republiky Kraví hora. Jedná se o spolkovou republiku vinařů na Kravích horách. Založena byla po dlouhých přípravách v roce 2000, kdy byla oficiálně zvolena první vláda. V květnu roku 2001 pak byla slavnostně vyhlášena.